2017-2018 Akademik Yılı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Kimler Başvurabilir?

 

Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)[1] bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

2017/2018 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi

 

: 2.20/4.00 (Birinci kademe)

2.50/4.00 (İkinci ve üçüncü kademe)

*Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programından yararlanamazlar.

İkili Anlaşmaların Yapıldığı Üniversiteler

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında ikili anlaşmaların yapıldığı üniversitelerin listesini görmek için tıklayınız. 

 

Faaliyet Süresi

 

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere bir akademik dönemi kapsamaktadır.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ay’ı geçmeyeceği şekilde faaliyetler planlanmalıdır.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimini tamamlayıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur.

 

 

Seçim Kriterleri

 

 

2017/2018 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:​

Akademik başarı düzeyi: %50
Dil seviyesi:   %50
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
Daha önce yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Nasıl başvurulur?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvuru taleplerini bildirmelidirler. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra internet sayfasında yayınlanacak olan duyuruları takip ederek gerekli belgeleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız. (Formun elektronik olarak doldurulması rica olunur.)

Erasmus Alan Kodlarına ulaşmak için tıklayınız.

Konaklama

Hareketlilikten yararlanacak öğrencilere kalacak yer ayarlanması üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Bu kapsamda, karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi konaklama imkanlarına dair bilgi verebilmektedir. Hareketliliğe başlamadan önce konaklama ile ilgili sunulan bilgiler dikkatle takip edilmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kişi kendi konaklama olanaklarını araştırmalıdır. 

 

 

Hibeler

 

 

 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir.

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300 

* Ödemeler %80 gitmeden önce, %20 dönünce (istenilen belgeler teslim edildikten sonra) olmak üzere iki taksitte yapılır.

[1] Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

Detaylı bilgi için aşağıda belirtilen internet sitesini ziyaret ediniz:

http://www.ua.gov.tr

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde erasmus@ikc.edu.tr adresinden bizlere ulaşabilir veya 08.30-12.00 / 13.00-17:00 çalışma saatlerinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ziyarette bulunabilirsiniz.


Başa Dön